THIS IS LIFESTYLE OF DRHOVY.

kroniky rodin a rodu klientske tituly 929

Příběh rodiny může také zachytit život v obci, místě kde žijete. Můžeme souběžně vést kroniku obce. Třeba jen online, když zatím nejsou finance na jiné zpracování. Facebookové stránky obcí občas zejí nespravedlivou prázdnotou!